Úvod » Proti nehodám se zvěří

Ochrana před nehodami se zvěří - Hagopur

 

Pachové ohradníky HAGOPUR - spolehlivá a účinná ochrana řidičů a zvěře před vzájemnými střety.


 


 

Statistické údaje nehodovosti SE ZVĚŘÍ

- nehody se zvěří tvoří 5% všech nehod na komunikacích ČR

- ročně při 3.200 nehodách zahynou 2 lidé, 8 těžce zraněno a 46 lehce

- hmotná škoda při DN se zvěří se pohybuje kolem 130 mil. Kč

- nejvíce DN se zvěří je na silnicích I.třídy – 1100, II.třídy – 850, III.třídy – 660, dálnice – 250

- nejvíce DN se událo ve večerních hodinách (20-23 hod.), v ranních hodinách (4-7 hod.)

- pachové ohradníky mají prokazatelně pozitivní vliv na snížení počtu usmrcené zvěře o 70 – 90%

- DN mají sezónní průběh podle druhu zvěře,

- hustota silniční sítě v ČR činí 0,737 km/km2, což patří k nejvyšší na světě,

- délka silniční sítě v ČR činí 55.753 km,

- fragmentace krajiny: 700 m silniční komunikace a 120 m železniční trati na 1 km2 plochy,

- intenzita provozu vozidel na dálnicích: 32 415 voz./24h, na silnicích I. třídy 10 502 voz./24h (rok 2008),

 

Důvody rostoucího počtu DN se zvěří

    stále rostoucí intenzita a hustota dopravy na silničních komunikacích

    zmenšování životního prostoru pro volně žijící zvěř – fragmentace krajiny

    bariérový efekt komunikací (stavební + provozní) – klesá průchodnost krajiny

    přemnožení zvěře (zejména černé a spárkaté)

    přirozená migrace zvěře

 

Při nevyhnutelném střetu

    pokusit se maximálně snížit rychlost vozidla,

    zvíře střetnout pokud to okolnosti dovolí vždy přímo, nesnažit se mu za žádnou cenu vyhnout

      1/3 všech nehod, při kterých vozidlo narazí do stromu je důsledkem právě vyhýbání se zvěři

    při bezprostředně hrozící kolizi lze doporučit intenzivní troubení,

 

Jaké je rozložení úmrtí zvěře?

62% srnec obecný

29% kanec

3% jelen evropský

6% ostatní druhy

 

Převedeno do absolutních čísel:

52.000 - srnců

566.400 zajíců