Obchodní podmínky » Formulář odstoupení od smlouvy

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 (v termínu do 14 dnů od převzetí zboží)

Prodávající:

REPULSE s.r.o.

Email: obchod@repulse.cz

Spotřebitel:

Jméno..........................................................................

Příjmení .......................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Číslo faktury ..................................................................................................

Datum objednání.............................................................................................

Datum převzetí zboží.......................................................................................

 

Jméno a příjmení spotřebitele: ....................................................................................................................................

Adresa spotřebitele: ...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Kupní cenu ve výši……….........................................................

vraťte bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

........................................................./..............................

Podpis spotřebitele ..............................................................

Datum: ...............................................................................